Indywidualna modlitwa o odnowienie łask Sakramentu Bierzmowania, darów i owoców Ducha Świętego

Boże Stwórco i Obrońco ludzkości, wejrzyj na mnie swojego /swoją/ sługę /służebnicę/, którego stworzyłeś na swój obraz i powołujesz do udziału w swojej chwale. Proszę Cię odnów we mnie działanie sakramentu Bierzmowania. Jak na mocy Chrztu świętego uczyniłeś mnie swoim dzieckiem, tak na mocy Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej uzdolniłeś do czynnego apostolstwa. Ześlij na mnie Ducha Świętego i umocnij w czynnym dawaniu świadectwa. Naucz mnie modlić się w chwilach doświadczeń. Otocz swoją przemożną opieką. Odnów we mnie swoje dary, niech one owocują na Twoją chwałę i pożytek ludzi. Zabierz lęk i obawy, daj męstwo i zwinność w walce z mocami ciemności. Niech moja postawa będzie zawsze wyznaniem wiary. Ojcze, Synu i Duchu Święty, usłysz wołanie błagającego Cię Kościoła: Nie dozwól aby ktokolwiek z nas był owładnięty przez ojca kłamstwa. Spraw aby moje ciało stało się mieszkaniem i świątynią Trójcy Przenajświętszej. Miłosierny Boże, wysłuchaj modlitwy Dziewicy Maryi, której Syn, umierając na krzyżu zmiażdżył głowę starodawnego węża i wszystkich ludzi oddał w Jej macierzyńską opiekę. Niech we mnie Twoim słudze jaśnieje światło prawdy. Niech zagości radość i pokój. Niech owładnie Duch świętości, a zamieszkując w mym sercu przywróci mi wewnętrzną pogodę i czystość. Panie wysłuchaj błagania Michała Archanioła i wszystkich Aniołów, którzy Tobie służą. Niech święci wskazują mi drogę prawdy i zmiłowania. Uczą korzystania z wolności i łaski, zniweczą kajdany nieprawości. Duchu Święty, Paraklecie ludzkiego zbawienia, wysłuchaj modlitwy Apostołów Piotra i Pawła, oraz wszystkich świętych, którzy dzięki Twojej łasce osiągnęli nagrodę nieba. Proszę Ciebie uwolnij we mnie działanie Twoich charyzmatów, zachowaj nietkniętym mocą zła, bym mógł Ci służyć w pobożności i pokoju. Dozwól miłować Cię całym sercem i służyć Ci dobrymi czynami. Niech każda moja modlitwa będzie pieśnią uwielbienia i wdzięczności za Twoje dary i charyzmaty, teraz i po wszystkie dni mego istnienia. Przez Jezusa Chrystusa, który w jedności Ducha Świętego, z Tobą żyje i króluje, na wieki wieków. Amen.