Archiwum

Ikona Świętej Rodziny – Instytutu Świętej Rodziny

Teologia Ikony

Ikona Św. Rodziny Ikona Instytutu Św. Rodziny

Ikona Św. Rodziny Ikona Instytutu Św. Rodziny

Kompozycja ikony oparta jest na motywie ”Trójcy Ziemskiej” i Trójcy Niebieskiej. Motyw ten zbudowany jest na kształt krzyża wpisanego w koło. Ten kształt krzyża jest łatwo dostrzegalny. Jego pion z postacią Syna idzie ku Ojcu, którego dłoń wskazuje na Jezusa. Poziomą belkę tworzy rytm dłoni. Dłonie Jezusa dźwigają wszystko ku górze wskazując jednocześnie na Maryję i Józefa w geście ofiarowania. Dłonie Maryi i Józefa otaczające Jezusa chroniąc Go i eksponując.

HAGIOS OIKOS – Cała kompozycja pragnie przemówić prawdą o zamyśle Bożym wobec małżeństwa i rodziny. Zamysł ten opisują tu biblijne słowa hagios oikos – co w języku greki biblijnej oznacza zarazem Święty Dom jak i Świętą Rodzinę.

Schody i kolumny wyobrażają świątynię, jednocześnie uobecniają Święty Kościół Chrystusowy – Jego Oblubienicę. Tu sakramentalna przynależność małżeńska jest obrazem stosunku Chrystusa do Kościoła.

Czytelność Ikony wyraża się również przez koloryt, który tutaj podkreśla wzajemne przenikanie rzeczywistości Bosko-ludzkiej.

Barwy:

Złota i żółta zarezerwowane są wyłącznie dla świata niewidzialnego i bóstwa, przedstawiają czystą światłość.

Czerwień występująca w sukni Matki Bożej posiada bogatą symbolikę wyrażającą obok miłości, piękna i młodości również zmaganie i walkę.

Suknię okrywa płaszcz koloru niebieskiego będącego barwą najbardziej niematerialną, oznacza nieskończoność, czynny na poziomie duchowym, prowadzi ducha po drodze wiary.

Połączenie koloru niebieskiego i żółtego daje zieleń występującą w Ikonie jako wielkie koło symbolizujące obecność Ducha Świętego. On jest tłem, w którym wszystko jest zanurzone dlatego On wszystkich ogarnia. Zieleń czyli bóstwo złączone z tajemnicą życia Bożego to także równowaga, pokój, życie, symbol odrodzenia duchowego, dlatego też tego koloru jest szata Św. Józefa.

Jest ona dopełniona przez fiolet płaszcza, barwę mówiącą o przesunięciu swoistego napięcia z tego, co wewnętrzne na to co zewnętrzne, z tego co biologiczne na to co duchowe.

Ikona ilustruje nie tyle wydarzenie historyczne co misterium Rodziny Świętej.

Za zgodą:

http://www.isr.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=62

Zachęcam do zapoznania się z bardzo dobrze działającym duszpasterstwem rodzin przy

Instytucie Świętej Rodziny : http://www.isr.org.pl/
Wydział Studiów nad Rodziną : http://wsr.uksw.edu.pl/index.php
Reklamy